>

Ουδετερότητα του Δικτύου: Τι Είναι και Γιατί Πρέπει να μας Ενδιαφέρει

I didn’t think anyone outside the US would care much about my net neutrality piece–it’s pretty US-centric–but apparently the Pirate Party in Greece cared, so much that they made a translation! It’s here.

And here’s a sample page:

nnwisawysc_net_neutrality_pd

I would have been interested to know what “Spock/Tyrion fanfiction” is in Greece, but they didn’t translate that. It must be universal.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>